Kruszyna Gminna Biblioteka Publiczna Gmina kruszyna www.kruszyna.pl Kruszyna kruszyna.pl
Kruszyna Gminna Biblioteka Publiczna Kruszyna Gminna Biblioteka Publiczna Kruszyna Gminna Biblioteka Publiczna
Kruszyna Gminna Biblioteka Publiczna O bibliotece Zbiory Internet Wydarzenia Kontakt Gmina Kruszyna

Biblioteka Publiczna w Kruszynie bierze udział w programie Fundacji Orange - Akademia Orange dla bibliotek, którego celem jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania.

W ramach projektu biblioteka otrzyma wsparcie finansowe w celu edukacji oraz popularyzacji i zwiększenia wykorzystania Internetu przez pracowników i użytkowników Bibliotek, a w szczególności na zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych w placówce głównej i filiach, a także na zakup materiałów oraz prowadzenie projektów o charakterze edukacyjnym w roku 2010/2011.

Kruszyna
Kruszyna Gminna Biblioteka Publiczna biblioteka.kruszyna.pl Gmina Kruszyna www.kruszyna.pl Kruszyna kruszyna.pl