Kruszyna Gminna Biblioteka Publiczna Gmina kruszyna www.kruszyna.pl Kruszyna kruszyna.pl
Kruszyna Gminna Biblioteka Publiczna Kruszyna Gminna Biblioteka Publiczna Kruszyna Gminna Biblioteka Publiczna
Kruszyna Gminna Biblioteka Publiczna O bibliotece Zbiory Internet Wydarzenia Kontakt Gmina Kruszyna

"Biblioteka to skarbnica lekarstw duszy"
                                                                Ozymandias

Gminna Biblioteka Publiczna w Kruszynie oprócz typowej działalności bibliotecznej, organizowała i organizuje różnego rodzaju konkursy na szczeblu gminnym. Są to min.: konkursy plastyczne, fotograficzne, szachowe spotkania autorskie z pisarzami. Biblioteka ściśle współpracuje ze szkołami podstawowymi, gimnazjalnymi i przedszkolami z terenu gminy Kruszyna.

Od lipca 2005r wydawany jest Biuletyn informacyjno-społeczny „Głos Gminy”. Publikacja ukazuje się raz na dwa miesiące i jak sama nazwa wskazuje, pełni rolę informatora o tym co wydarzyło się w gminie, w poszczególnych sołectwach. Znajdziemy również informacje o działalności Wójta, Rady Gminy, Szkół, Przedszkoli, a także o imprezach kulturalnych i szkolnych. Na łamach Biuletynu odnajdujemy również historię gminy i jej mieszkańców. Tradycją stały się konkursy szachowe, które cieszą się dużym zainteresowaniem.

GBP w Kruszynie jest współorganizatorem „Święta Muzyki”. W 2008r „Święto Muzyki” poświęcone było rodzinie Reszków oraz Fryderykowi Chopinowi. Od 2009r GBP uczestniczy w organizowaniu Konfrontacji artystycznych poprzez Konkursy Multimedialne poświęcone rodzinie Reszków.

GBP angażuje się w organizację pikników, festynów i różnych uroczystości na terenie gminy, a także imprez o ogólnopolskim zasięgu. GBP wspólnie z uczniami Gimnazjum w Kruszynie przeprowadzała akcję charytatywną „Mikołaj”, celem której była zbiórka zabawek, art. szkolnych itp. rzeczy dla przedszkoli znajdujących się na terenie gminy.

Kruszyna
Kruszyna Gminna Biblioteka Publiczna biblioteka.kruszyna.pl Gmina Kruszyna www.kruszyna.pl Kruszyna kruszyna.pl